• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

گهواره طبی گراکو Graco cradle

داراى ٤ چرخ روان جهت انتقال در منزل  بدون نياز به تكان دادن نوزاد
داراى تشك بسيار نرم و طبى جهت ارامش كامل در خواب
قابليت چرخش جهت استفاده تشك تعويض پوشك

داراى سبد بزرگ جهت استفاده لباس و وسايل اضافى

پارچه كاملا انتى باكتريال

Graco cradle 1000 1Graco cradle 1000