• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

درپوش شیشه شیر فیلیپس اونت Philips Avent SCF143/06

 

    ۶ درپوش برای ذخیره ی شیر مادر و غذا
    ایده آل برای نگهداری شیر مادر در فریزر
    می توانید رو درپوش هنگام ذخیره سازی بنویسید.
    درپوش فیلیپس اونت عاری از ماده ی مضر BPA است.

SCF143 PHILIPS 1000 1SCF143 PHILIPS 1000 2SCF143 PHILIPS 1000