• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

سرشیشه طبیعی با جریان متغیر دوتایی Philips SCF655/27

      ایده آل برای مایعات غلیظ تر
    ترکیب تغذیه با شیر مادر و تغذیه با شیشه راحت است.
    یک تغذیه ی راحت تر و بیشتر برای کودک
    هوا به داخل شیشه راه دارد و داخل گلوی بچه نمی رود.
    صفر درصد BPA

 SCF655 PHILIPS 1000 3SCF655 PHILIPS 1000 4SCF655 PHILIPS 1000