• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

سرشیشه طبیعی با جریان متوسط سه سوراخه دوتایی Philips SCF653/27

      ترکیب تغذیه با شیر مادر و تغذیه با شیشه را آسان می کند.
    یک تغذیه ی راحت تر وبیشتر برای کودک
    هوا به داخل شیشه راه دارد و داخل گلوی بچه نمی رود.
    ۰ درصد BPA

 SCF652 27 PHILIPS 1000 1SCF652 27 PHILIPS 1000