• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

داروخوری دریم بیبی Dream Baby F310 Medicine Syringe with Adaptor

- نحوه شستشوتوسط دست
- دارای درجه بندی روی بدنه
- اندازه‌گیری آسان و دقیق دارو
- دارای درپوش ضد نشت جهت ذخیره دارو
- مناسب برای استفاده در همه جا مخصوصا هنگام سفر

Medicine Bottle Dream Baby 1000 1Medicine Bottle Dream Baby 1000 2Medicine Bottle Dream Baby 1000