• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

ظرف استریل کننده بخار مایکروویو فیلیپس اونت Philips Avent SCF281

- تنها در ۲ دقیقه ظرف استریل کننده ی بخار مایکروویو استریل می کند
۹۹.۹ درصد از میکروب ها و باکتری ها را از بین می برد
- محتویات ظرف برای ۲۴ ساعت بدون بازکردن در می تواند استریل بماند
- شیشه های باریک و یا با دهانه ی پهن را استریل می کند
- شیردوش، پستانک و ظروف غذا به خوبی شیشه شیر استریل می کند
- طراحی سبک برای استریل کردن شیشه شیرهای در بیرون
- در اکثر مایکروویوهای موجود در بازار جا می شود
- گیره های محکم کننده ی در به طور ایمن خنک می ماند

SCF281 PHILIPS 1000 1SCF281 PHILIPS 1000 2SCF281 PHILIPS 1000