• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

فلاسک گرمکن سفری شیشه شیر فیلیپس اونت Philips Avent SCF256

    گرم کن حرارتی در بیرون می تواند شیر مادر را گرم کند
    تنها در ۲.۵ دقیقه شیر مادر را گرم کنید
    درپوش فلاسک که راحت از آن میریزد
    درپوش محافظ محفظه ی گرم کن دارد
    راحت می توان استفاده کرد
    جدول راهنمای گرم کردن وجود دارد.
    می تواند برای چند وعده شیشه را گرم کند
    با تمام شیشه ها و ظروف فیلیپس اونت سازگار است

SCF256 PHILIPS 1000 1SCF256 PHILIPS 1000 2SCF256 PHILIPS 1000 4SCF256 PHILIPS 1000