• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

شیشه شور آبی فیلیپس اونت Philips Avent SCF145/06

    برس سر خمیده و نوک دسته ی قالب گیری شده
    بدون ماده مضر BPA

philips SCF145 1000