• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

مخلوط کن کوچک و ست تغذیه فیلیپسPhilips Avent SCF860/23

  همراه با  دستور تهیه غذا برای کودکان در حال رشد
  راحت در خانه مخلوط کنید و نگهداری کنید
  همراه با مخلوط کن کوچک، آسیاب تر و ظروف ذخیره
  بدون BPA

 SCF860 23 philips 1000 1SCF860 23 philips 1000