• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

پستانک ارتودنسی جریان آزاد ۰ تا ۶ ماه طرح ابر فیلیپس اونت Philips Avent SCF172

    جریان هوای بیشتر
    سر پستانکی ارتودنسی
    بدون بو و مزه
    حلقه ی دستگیره ی ایمن
    با درپوش بهداشتی قفل دار
    می تواند استریل شود
    می تواند در ماشین طرفشویی قرار گیرد 

SCF172 philips 1000