• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

قاشق های آموزشی چیکو Chicco First Cutlery

مناسب برای 12ماهگی به بعد
قاشق و چنگال نرم برای آموزش نحوه استفاده درست از چنگال به نوزاد
امکان غذا خوردن بصورت مستقل توسط شکل ارگونومیک و کاربردی

 chicco logkachicco greenp 1000