• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

قاشق حرارتی بی بی سیل Babisil BS4687

فاقد مواد شیمیایی مضر

در صورت داغ بودن زیاد غذا تغییر رنگ میدهد

مناسب برای بالای 9 ماه

BS4687 1000BS4070 1000