• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

لیوان مانچکین Muchkin Flexi Transition Cup

- دارای دسته متحرک مناسب برای دستان کودک
- داری نی متحرک
- مدرج
- دهانه نرم و مناسب با لثه کودک
- فاقد مواد شیمیایی مضر

Muchkin Flexi Transition 1000 1Muchkin Flexi Transition 1000