• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

تشک بازی پلی گرو Sit And Play Playgro

شامل یک حلقه نرم که اطراف بدن کودک در حالت نشسته قرار گرفته و ضمن نرمی از غلت خوردن و افتادن او جلوگیری می‌کند
دارای یک سینی جداشونده برای قار دادن عروسک، جغجغه و وسایل بازی کودک

دارای یک عروسک خرگوش با قابلیت جداشدن از سینی

Sit And Play 1000 1Sit And Play 1000