• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

کالسکه و کریر گراکو مدل فست اکتیون فولد Graco Carriage And Carrier Fast Action Fold

دارای کالسکه، کریر و پایه کریر
دارای قابلیت پاک کردن با آب گرم و صابون
کالسکه:
دارای سایبان
دارای قاب محکم و سبک
دارای قابلیت تنظیم پشتی صندلی
دارای ترمز بر روی چرخ های عقب
دارای قابلیت جمع شدن آسان با یک دست
دارای سبد بزرگ در زیر صندلی کالسکه برای وسایل اضافی
دارای قابلیت چرخش 360 درجه چرخ های جلو برای حرکت آسان
دارای سینی با جایگاه فنجان و بطری عمیق بر روی دسته کالسکه
دارای سینی کودک در جلو با جایگاه بطری و لیوان و با قابلیت جدا شدن
دارای کمربند ایمنی با پنج نقطه اتصال به بدنه برای مهار کودک و قابلیت تبدیل مهار با سه نقطه با توجه به رشد کودک
کریر
دارای سایبان
دارای پشتی محافظ سر کودک
دارای قابلیت نصب بر روی کالسکه
دارای قابلیت جدا شدن تشک داخلی کریر
دارای پایه برای نصب بر روی صندلی ماشین
کریر دارای کمربند ایمنی با پنج نقطه مهار کودک

Graco Carriage And Carrier Fast Action Fold 1000