• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

کالسکه گراکو ایوو مشکی Graco Evo Pitstop Stroller

  • دارای کمربند ایمنی قابل تنظیم با پنج نقطه اتصال بر روی بدنه برای مهار کودک شما
  • دارای قابلیت تغییر وضعیت رو و پشت به مادر
  • دارای پشتی صندلی قابل تنظیم
  • دارای سبد بزرگ در زیر صندلی برای وسایل اضافی
  • دارای ترمز بر روی چرخهای عقب
  • دارای قابلیت تا شدن با یک دست
  • دارای تشک قابل شستشو
  • دارای پوشش محافظ پای کودک از سرما
  • دارای پوشش پلاستیکی محافظ از باران

 کالسکه گراکو ایوو مشکی Graco Evo Pitstop Strollerکالسکه گراکو ایوو مشکی Graco Evo Pitstop Strollerکالسکه گراکو ایوو مشکی Graco Evo Pitstop Stroller