• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

ترمز درب دو عددي dream baby

براي محافظت از دستان كودك نسبت به درب هايي كه مدام باز و بسته ميشود .
جلوگيري از بسته شدن تصادفي درب منزل
تنها نماندن كودك در اتاق

 darb dreambaby 1000 1darb dreambaby 1000 2darb dreambaby 1000