• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

قفل دستگیره اجاق گاز کدninoo 008

پوششی برای دستگیره اجاق گاز است
از دسترسی کودک به آن جلوگیری می کند
احتمال وقوع نشت گاز و سوختگی را به شدت کاهش می دهد.
در هر بسته 2 عدد موجود است.

 ojaqnino 1000 1ojaqnino 1000 3ojaqnino 1000