• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

کیسه آبگرم و آبسرد نوزاد و کودک Hot Water Bottle

کیسه آبگرم و آبسرد دارای کاور پارچه ای می باشد

هنگامیکه نوزاد دل درد دارد می توانید آبگرم داخل کیسه بریزید و بر روی شکم و کمر کودکتون بگذارید

چنانچه دمای آب داخل کیسه بالا هست از کاور پارچه ای استفاده نمایید

کیسه آبسرد پس از واکسیناسیون کودک بسیار مفید است

baby hot water bottle 1000